| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
PRACOWNIA POLITYKI TRANSPORTOWEJ UE

  

Pracownia jest jednostką naukowo-dydaktyczną wpierającą rozwój Polityki Transportowej UE. Koordynuje od strony merytorycznej zarówno specjalności studiów związane z szeroko rozumianym transportem, jak również indywidualną pracę naukową i badawczą kadry eksperckiej, zajmującej się tą tematyką. Dwa główne obszary  zainteresowania osób skupionych wokół Pracowni to polityka transportowa oraz bezpieczeństwo w transporcie – zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Złożenie w całość powyższych elementów tworzy w pracach Wydziału Nauk Politycznych nowe możliwości wzbogacenia do wykorzystania rozwoju dydaktycznego i naukowego. Skoordynowanie go i ujęcie w odpowiednie ramy daje zarazem szanse na integrację środowiska naukowego, grona studentów i ekspertów zajmujących się tematyką z pogranicza sektora transportu i zagadnień społeczno-politycznych. Pogłębia współpracę Uczelni z instytucjami i przedsiębiorstwami z szeroko rozumianego sektora transportu i logistyki. W ramach działalności Pracowni Uczelnia współpracuje z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej, Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz Urzędem Transportu Kolejowego.

Z inicjatywy środowiska skupionego wokół Pracowni Polityki Transportowej w czerwcu 2011 Rada Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej w Pułtusku podjęła uchwałę o uruchomieniu dwóch nowych specjalności „Zarządzanie bezpieczeństwem portów lotniczych” na studiach I stopnia oraz „Polityka transportowa UE” na studiach II stopnia. W planach na najbliższą przyszłość przewiduje się utworzenie studiów podyplomowych „Menedżer bezpieczeństwa portów lotniczych” i kolejne specjalności związane z transportem kolejowym i drogowym. Równolegle na seminariach doktorskich rozpoczęto przygotowywanie kilku prac związanych z zagadnieniami polityki transportowej w Polsce oraz  polityki lotniczej i morskiej.

Ponadto specjaliści i eksperci skupieni wokół Pracowni zaangażowani są w przygotowywanie opracowań analitycznych i eksperckich z zakresu transportu i polityki transportowej. W oparciu o potencjał intelektualny i szerokie doświadczenie budują również ośrodek opiniotwórczy coraz częściej doceniany w mediach takich jak prasa branżowa, tygodniki opinii, programy i publicystyka telewizyjna i wiele innych mediów.

 

 

 

2 kwietnia 2012 r. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
oraz Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
zawarły porozumienie o współpracy
w obszarze edukacyjnym i naukowo-badawczym.


Dnia 22.05.2012 r. w ramach współpracy Uczelni z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, nasi studenci (ze specjalości bezpieczeństwo portów lotniczych na studiach I stopnia oraz polityka transportowa UE na studiach II stopnia) podczas wizyty studyjnej mieli okazję poznać podstawy pracy kontrolerów lotów i pracowników PAŻP.  Uczestniczyli  w pokazowym szkoleniu dla kontrolerów lotów i zobaczyli jak wygląda egzamin w tzw. beczce - symulatorze, wieży kontroli lotów 360*. Studenci również mieli możliwość zapoznania się z "prowadzeniem" i koordynacją ruchu w przestrzeni lotniczej kraju, włącznie z kontrolą startu samolotu F-16 z lotniska wojskowego w Krzesinach.   

Takie doświadczenia otwierają nowe perspektywy przed osobami, które planują pracę w obszarze transportu lotniczego.