Strona główna » Biblioteka Główna » Czasopisma Akademii Humanistycznej » Studia Mazowieckie - kwartalnik naukowy
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
STUDIA MAZOWIECKIE - KWARTALNIK NAUKOWY


© Copyright by Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
 © Copyright by Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie


ISSN 1231-2797

Wydawcy
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk
tel./fax (23) 692 50 82
e-mail: rektorat@ah.edu.pl
www.ah.edu.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
tel./fax (23)  672 20 50
e-mail: rektorat@pwszciechanow.edu.pl
www.pwszciechanow.edu.pl

Adres redakcji

Wydział Historyczny Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora
ul. Mickiewicza 36 b, 06-100 Pułtusk
tel. 23 692 97 22, 692 98 23; fax: 23 692 97 29
e-mail: j2szczepanski@gmail.com
lolor@ah.edu.pl

Artykuły dotyczące Mazowsza współczesnego należy nadsyłać na adres:
studiamazowieckie@pwszciechanow.edu.pl


Problematyka czasopisma dotyczy głównie dziejów Mazowsza, jak też zagadnień współczesnych regionu. Na łamach kwartalnika prezentują swoje wyniki badań naukowcy, a także  doktoranci, regionaliści, eksperci różnorodnych dziedzin nauk humanistycznych, związanych tematycznie ze współczesnymi problemami mieszkańców Mazowsza.

Redakcja wprowadziła kluczowe procedury recenzowania artykułów zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W celu zabezpieczenia oryginalności artykułów publikowanych na łamach „Studiów Mazowieckich” stosuje również zasady, mające na celu przeciwdziałaniu przypadkom „ghostwriting” oraz „guest authorship”.