| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
INFORMACJE DLA STUDENTÓW

  1. Czesne za każdy rok akademicki można wpłacać w dwóch równych ratach (w terminie nie dłuższym niż do 15 października za semestr zimowy i do 15 lutego za semestr letni).
  2. Osoba, która składa rezygnację przed wpłatą raty czesnego, jest zobowiązana do wniesienia opłaty za zajęcia, które zostały dla niej zorganizowane do dnia złożenia rezygnacji.
  3. Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek bankowy. W przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat, wpłata powinna uwzględniać odsetki w wysokości ustawowej.


   Informacje z ostatniej chwili....

    
   Uprzejmie informujemy, iż wyniki z egzaminów oraz zaliczeń są dostępne w wirtualnym indeksie studenta oraz na tablicy ogłoszeń.
    
   Dziekanat nie informuje o wynikach telefonicznie.


   Wyniki są ogłaszane nie później, niż w terminie dwóch tygodni od daty egzaminu/zaliczenia. Jeżeli wyniki nie są zamieszczone, tzn. że Dziekanat nie otrzymał ich jeszcze od egzaminatora.