| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
ECTS

ECTS (European Credit Transfer System) jest to zbiór procedur, które zostały opracowane przez Komisję Europejską, gwarantujących zaliczanie studiów krajowych i zagranicznych do programu realizowanego przez studenta w macierzystej Uczelni.

Komisja Europejska promuje w ten sposób współpracę pomiędzy uczelniami w zakresie wymiany studentów.

Europejski System Transferu Punktów jest z powodzeniem wprowadzany w wielu szkołach wyższych polskich oraz w krajach Europy Zachodniej.
  • Jego zasadniczym celem jest stworzenie uregulowań prawnych i organizacyjnych dotyczących organizacji studiów, dzięki czemu studenci, którzy pragną podjąć lub kontynuować studia na uczelniach zagranicznych będą mogli to czynić.
  • System ECTS ma przynieść efekty nie tylko studentom wyjeżdżającym na uczelnie zagraniczne, ale umożliwia również wymianę studentów między polskimi uczelniami, które wdrożyły ECTS.
  • Dzięki wdrożeniu ECTS możliwe jest podjęcie studiów na polskiej uczelni studentów zagranicznych.
Program ECTS, który jest częścią programu Socrates-Erasmus, ma na celu ujednolicenie sposobu studiowania w Europie, a tym samym prowadzi do pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą i w Polsce.


Jego przygotowanie i wdrożenie w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora zrealizowano z myślą o usprawnieniu wymiany studentów z Uczelniami zagranicznymi.

PAKIET INFORMACYJNY ECTS
KATALOG PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

PAKIET INFORMACYJNY ECTS
KATALOG PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

PAKIET INFORMACYJNY ECTS
KATALOG PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

PAKIET INFORMACYJNY ECTS
KATALOG PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PAKIET INFORMACYJNY ECTS
KATALOG PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2014/2015


PAKIET INFORMACYJNY ECTS
KATALOG PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

PAKIET INFORMACYJNY ECTS
KATALOG PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

KATALOG PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2011/2012

PAKIET INFORMACYJNY ECTS
KATALOG PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2010/2011

PAKIET INFORMACYJNY ECTS
KATALOG PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2009/2010
   
PAKIET INFORMACYJNY ECTS
KATALOG PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2008/2009