Strona główna » Biuro Współpracy Regionalnej i Międzynarodowej » Wymiana akademicka » Informacje dla studentów przyjeżdżających
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
INFORMACJE DLA STUDENTÓW PRZYJEŻDŻAJĄCYCH

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora znajduje się w przyjaznym dla studentów, historycznym mieście położonym ok. 60 km na północ od stolicy Polski - Warszawy.

Zajęcia odbywają się w centrum akademickim przy ul. Mickiewicza 36.        
Pierwszy kontakt przed i po przyjeździe kandydaci na studia nawiązują z Biurem Współpracy Regionalnej i Międzynarodowej. Pracownicy Biura udzielają wszelkich informacji związanych z organizacją studiów, kompletują dokumenty stypendystów, a także udzielają pomocy w sprawach związanych z przedłużeniem wiz, otrzymaniem karty stałego pobytu oraz wszelkich innych życiowych sprawach.

Stypendyści Programu Erasmus+ nie ponoszą żadnych opłat związanych z nauką,  korzystaniem z biblioteki, internetu itp. 

AH zapewnia zakwaterowanie studentom zagranicznym i stypendystom w nowoczesnym Domu Studenckim, w pokojach dwu lub trzy-osobowych, z łazienką. Mieszkańcy akademika mają dostęp do dobrze wyposażonej kuchni, pralni i świetlicy z telewizorem – na każdym piętrze. Koszt 1 miejsca w pokoju 2-osobowym wynosi 500 PLN, w pokoju 3-osobowym – 450 PLN, pokój 1-osobowy 700 PLN. Kaucja gwarancyjna (po przyznaniu miejsca w DS) wynosi 400 złotych.
W Centrach Akademickich stypendysta może korzystać z barków, które serwują niedrogie przekąski,  dania obiadowe i napoje. Koszty utrzymania w Pułtusku wynoszą ok. 1200 PLN miesięcznie. Wydatki związane z zakupem podręczników i innych pomocy naukowych stypendyści pokrywają we własnym zakresie.

Wydziały Akademii uczestniczące w wymianie akademickiej (nauczyciele akademiccy i studenci) Programu Erasmus+:


Tok studiów dla studentów (pierwszy stopień, drugi stopień)  

W ramach programu Erasmus+ studenci na studiach pierwszego stopnia, drugie i trzeciego  realizują  program  wynikający z ustaleń zawartych w podpisanej przez uczelnię macierzystą studenta i uczelnię goszczącą (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora),  Learning Agrement for Studies, zgodnie z zasadą 30 pkt. ECTS za jeden  semestr.
Zajęcia na wszystkich poziomach studiów odbywają się w języku polskim. Stypendyści uczestniczą w bezpłatnych zajęciach z języka polskiego (kurs podstawowy i kurs dla zaawansowanych) i uzyskują certyfikaty potwierdzające znajomość języka polskiego.