| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
KADRA DYDAKTYCZNA


Wydział Administracji, kierunek: administracja - profil praktyczny
 

 w roku akademickim 2019/2020 oferuje na studiach pierwszego stopnia

  stacjonarnych i niestacjonarnych następujące specjalności:
  • administrację bezpieczeństwa i porządku publicznego

  • administrację publiczną    

Opłata roczna za studia wynosi:

  • stacjonarne 2.000 zł
  • niestacjonarne 3.600 zł
 Na studia podyplomowe doskonalące (2 semestry) zapraszamy w zakresie:
  • administracji publicznej
  • administracji bezpieczeństwa informacyjnego
  • e-administracji
  • kontroli i audytu w administracji publicznej
opłata wynosi 3.000 zł

  • pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi
opłata wynosi 3.600 zł
Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Oferta dydaktyczna.Z kart historii...
Wydział Administracji zainaugurował działalność w październiku 1995 r., oferując studia wyższe zawodowe I stopnia (tzw. licencjackie) na specjalności administracja publiczna. Na nowouruchomionym kierunku 85 osób rozpoczęło studia w systemie stacjonarnym i aż 400 w systemie niestacjonarnym. Oferta Wydziału spotkała się z dużym zainteresowaniem i w latach następnych liczba studentów zaczęła wzrastać.

Od roku akademickiego 1999/2000 Wydział Administracji uruchomił w systemie niestacjonarnym studia na drugiej, unikatowej specjalności: administracja i doradztwo rolnicze. Od 2002 r. nazwa specjalności została zmieniona na agrokonsulting.

Kolejne lata wzbogaciły ofertę edukacyjną Wydziału Administracji jeszcze o trzy specjalności: administrację turystyczno-hotelarską, administrację organów ochrony prawnej oraz administrację bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wobec powołania przez Uczelnię nowego kierunku studiów: turystyka i rekreacja, od roku akademickiego 2004/2005 studia hotelarskie prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie. W konsekwencji Wydział Administracji zaprzestał naboru na tę specjalność.

Rok 2002 przyniósł inaugurację czwartej specjalności, której zadaniem jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry urzędniczej dla potrzeb sądów, prokuratur oraz kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, a także przygotowanie potencjalnej kadry kierowniczej w zakresie administracji tych instytucji. Jest to administracja organów ochrony prawnej, specjalność prowadzona w systemie niestacjonarnym.
Specjalnością oferowaną przez Wydział Administracji w systemie studiów niestacjonarnych od roku akademickiego 2003/2004 była administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jej absolwenci stanowią potencjalną kadrę wykonawczą i kierowniczą organów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Począwszy od roku akademickiego 2007/2008 propozycje studiów prowadzonych na Wydziale Administracji uległy istotnym zmianom.
Pierwsza z nich polega na dokonaniu przez studenta wyboru specjalności dopiero po zaliczeniu pierwszego roku studiów, co pozwala na dokonanie go, już po zdobyciu określonej wiedzy z zakresu administracji, a zatem w sposób bardziej racjonalny. Po drugie, likwidacji uległa specjalność agrokonsulting.

Od roku akademickiego 2000/2001 Wydział Administracji prowadzi dwusemestralne studia podyplomowe: kontrola i audyt w administracji publicznej. Oferta skierowana jest do pracowników administracji, którzy myślą o uzyskaniu atrakcyjnej specjalizacji zawodowej oraz do tych wszystkich, którzy przejściowo nie mają pracy, a którzy chcieliby zdobyć atrakcyjną specjalizację zawodową.

Od roku akademickiego 2007/2008 Wydział Administracji oferuje także studia podyplomowe integracja europejska oraz podyplomowe studia podatkowe. W roku akademickim 2009/2010 swoją ofertę dotyczącą studiów podyplomowych poszerzyliśmy o finanse i rachunkowość w sektorze publicznym oraz podyplomowe studia administracji publicznej, a od roku ak. 2010/ 2011 o rachunkowość  i finanse przedsiębiorstw.
Warunkiem przyjęcia jest posiadanie przez kandydatów wykształcenia wyższego.

Wydział Administracji ukończyło już ponad 6.700 absolwentów.