Strona główna » Aktualności - ZOBACZ
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
▪ M. CIECIERSKI LAUREATEM NAGRODY ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ LICENCJACKĄ NA WNP (20.11.2017 R.)

Mariusz Ciecierski laureatem nagrody za najlepszą pracę licencjacką przygotowaną i obronioną na Wydziale Nauk Politycznych w roku akademickim 2016/2017

20 listopada podczas posiedzenia Rady Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomu i nagrody pieniężnej za najlepszą pracę licencjacką przygotowaną i obronioną na Wydziale w roku akademickim 2016/2017. Wyróżnienie z rąk Dziekana Wydziału dr. hab. Zbigniewa Leszczyńskiego, prof. AH otrzymał Mariusz Ciecierski za pracę „Główne obszary rywalizacji amerykańsko-chińskiej w XXI w.” (promotor: dr Krzysztof Garczewski). W uzasadnieniu napisano, że poziom merytoryczny pracy „(…) w znacznym stopniu przekracza wymogi stawiane tego typu pracom. Ponadto jej Autor posiada ponadprzeciętną wiedzę oraz predyspozycje do prowadzenia dalszych pogłębionych badań naukowych (…), co zostało także potwierdzone podczas egzaminu dyplomowego”.

Laureatowi nagrody i promotorowi pracy serdecznie gratulujemy!


« powrót