| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
INFORMACJE DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

przygotowanie pedagogiczne >>>

SEMESTR DRUGI

opiekun studiów: mgr Maria JONIK-OMAN

tel. (23) 692 97 18; pokój 205


doradztwo edukacyjno-zawodowe

SEMESTR TRZECI

opiekun studiów: mgr Katarzyna MAMROCHA

tel. (23) 692 97 14; pokój 206


wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

SEMESTR TRZECI

opiekun studiów: mgr Dorota ŻEBROWSKA

tel. (23) 692 97 26; pokój 205