Strona główna » Studia podyplomowe
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
STUDIA PODYPLOMOWE

Regulamin przyjęć na studia podyplomowe

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE - LOGOPEDIA:

Formularz rejestracyjny

Absolwenci studiów wyższych lub studiów podyplomowych Akademii ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zwolnieni są z opłaty wpisowej.Opłatę wpisową (200 zł - studia podyplomowe) kandydat wnosi na konto Uczelni (koniecznie należy wpisać w tytule nazwę kierunku studiów).

Dziekanaty nie przyjmują wpłat gotówkowych!

Potwierdzenie dokonania opłaty należy złożyć razem z pozostałymi dokumentami (również w przypadku przelewu elektronicznego) !Bank Pekao S.A. Oddział w Pułtusku
46 1240 5282 1111 0000 4896 0964


Pełna opłata za studia podyplomowe rozpoczynające się w r. ak. 2019/2020:

kierunek:  administracja

Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry): 3.000 zł

Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry): 3.600 zł


kierunek: historia

Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry): 3.000 zł

Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry): 2.550 zł


kierunek: bezpieczeństwo narodowe / politologia

Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry): 2.500 zł

Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry): 3.000 zł


kierunek: pedagogika

*utworzenie studiów uzależnione jest od przepisów resortowych


Studia podyplomowe kwalifikacyjne (4 semestry): 5.000 zł

Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry): 3.000 zł

Studia podyplomowe kwalifikacyjne (2 semestry): 2.500 zł


Zarządzenia Rektora

Rozliczenie finansowe w przypadku rezygnacji lub skreślenia ze studiów wraz z wnioskiem o rozliczenie finansowe z Kwesturą

Wysokość opłaty za wznowienie kształcenia

Obowiązek złożenia wypełnionej karty obiegowej w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy studentów/słuchaczy studiów podyplomowych


Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący od r. ak. 2015/2016

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz zasad komercjalizacji

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej