| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
BIBLIOTEKI

WYBRANE BIBLIOTEKI POLSKIE


 BIAŁYSTOK

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

KSIĄŻNICA PODLASKA im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku


BYDGOSZCZ

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

CIESZYN

 KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA

CZĘSTOCHOWA

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w Częstochowie

GDAŃSK

BIBLIOTEKA GDAŃSKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

KATOWICE

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA

KIELCE

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA w Kielcach

KRAKÓW

BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO
im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

LUBLIN

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II. BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA

ŁÓDŹ

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

OLSZTYN

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA. UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie

OPOLE

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

POZNAŃ

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu 

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA w Poznaniu

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH

RZESZÓW

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

SIEDLCE

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach

SZCZECIN

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

KSIĄŻNICA POMORSKA im. Stanisława Staszica w Szczecinie. BIBLIOTEKA GŁÓWNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TORUŃ

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA w Toruniu

WARSZAWA

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

BIBLIOTEKA GŁÓWNA CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ w Warszawie

BIBLIOTEKA SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie

BIBLIOTEKA  im. Wacława Borowego 

BIBLIOTEKA NARODOWA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA m.st. WARSZAWY. BIBLIOTEKA GŁÓWNA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

BIBLIOTEKA SEJMOWA

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA w WARSZAWIE

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w Warszawie

BIBLIOTEKA SEMINARIUM METROPOLITALNEGO ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

CENTRALNA BIBLIOTEKA GEOGRAFII i OCHRONY ŚRODOWISKA  

CENTRALNA BIBLIOTEKA ROLNICZA im. Michała Oczapowskiego 

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

WROCŁAW

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA we Wrocławiu

BIBLIOTEKA ZAKŁADU NARODOWEGO im. OSSOLIŃSKICH

ZIELONA GÓRA

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO


WYBRANE BIBLIOTEKI NARODOWE 
                                                          
FRANCJA  NIEMCY  ROSJA  USA  WIELKA BRYTANIA