| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
OLIMPIADA WIEDZY O UE

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

z wielką przykrością informujemy, że w roku szkolnym 2010/2011 Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej organizowana przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora nie odbędzie się.

W odpowiedzi na złożone przez nas w dniu 14 października br. odwołanie od konkursu ofert na organizację i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 oraz od decyzji komisji dokonującej oceny oferty złożonej przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora, Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Pan Jacek Krawczyk przedstawił następujące argumenty Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 „Zmiana trybu przyznawania dotacji na organizację olimpiad spowodowała, że do otwartego konkursu na realizację olimpiady z danego przedmiotu mógł zgłosić się więcej niż jeden oferent. Zgodnie z punktem 8.2 regulaminu konkursu wybierana jest jedna oferta dla każdego z przedmiotów. (…) Organizacja olimpiady w tej formie wraz z określeniem planowanych środków na jej realizację przez trzy kolejne lata nauki szkolnej miała na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na realizatora olimpiady przedmiotowej, której laureaci i finaliści (…) są zwolnieni z egzaminu maturalnego z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Realizatorem olimpiady został Uniwersytet Warszawski – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.”

Jednocześnie informujemy, że Laureaci i Finaliści Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej z lat poprzednich nie tracą przyznanych uprawnień, w tym prawa do zwolnienia z przedmiotu wiedza o społeczeństwie na egzaminie maturalnym w 2011 i 2012 roku.

Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich sprzymierzeńców szerzenia idei integracji europejskiej oraz ducha olimpijskich zmagań wśród młodzieży – nauczycielom, dyrekcjom szkół ponadgimnazjalnych, sekretarzom okręgowym Olimpiady, członkom Rady Programowej Olimpiady, naukowcom z czołowych ośrodków akademickich w kraju oraz sponsorom. Państwa wieloletnie wsparcie jest dla nas bardzo ważne.

Wszystkim uczniom zaś życzymy wielu sukcesów w olimpijskich zmaganiach!

 Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej


Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, po zapoznaniu sie z pismem Ministra Zbigniewa Włodkowskiego i kartami ocen merytorycznych oferty dot. Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, złożył w dniu 14 października br. odwołanie od konkursu ofert na organizację i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 oraz od decyzji komisji dokonującej oceny oferty złożonej przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora. W interesie uczniów, nauczycieli i Ministerstwa jest jak najszybsze wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, dlatego staramy się o spotkanie w Ministerstwie w tej sprawie. O kolejnych decyzjach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

Drodzy Państwo,

z przykrością informujemy, że do dzisiejszego dnia Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej nie otrzymał pisemnej informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację Olimpiady przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w latach 2010/2011, 2011/2012 oraz 2012/2013. Naszym źródłem wiedzy jest jedynie strona intrenetowa Ministerstwa, na której pojawiła się informacja o nieprzyznaniu dotacji na realizację Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej przez Akademię. W tej sprawie złożylismy pismo do MEN i wciąż czekamy na odpowiedź. Jest nam, podobnie jak i Państwu, ogromnie trudno uwierzyć, że wysiłek setek uczniów i nauczycieli z całej Polski zostanie w jednej chwili przekreślony. Tym samym przecież Minister Edukacji Narodowej pozbawi każdego roku ok. 50 najzdolniejszych uczniów prawa do zwolnienia z egzaminu maturalnego z przedmiotu wiedza o społeczeństwie, zaś Laureaci i Finaliści Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej stracą uprawnienia przyznane przez senaty uczelni wyższych na najbliższe lata.

Wszelkie pytania w sprawie organizacji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej prosimy kierować do:
Ministerstwa Edukacji Narodowej
Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych
tel.: (22) 34-74-228, 34-74-817, 34-74-739, 34-74-388.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej


W dniach 20-21 marca 2010 r. odbył się finał VIII edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej organizowanej pod hasłem

OBYWATEL W UNII EUROPEJSKIEJ


Patronat honorowy nad VIII edycją Olimpiady objął
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek

Patronat medialny sprawowali Polskie Radio EURO oraz Tygodnik "Przegląd"


Laur zwycięzcy VIII edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej został przyznany Tomaszowi Klemtowi, uczniowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ireny Sendler w Skwierzynie


Zwycięzca VIII edycji


Serdecznie gratulujemy Laureatom i Finalistom tegorocznych zmagań. Uczestnikom Olimpiady życzymy wielu sukcesów i wspaniałych wyników na egzaminie maturalnym !!!AKTUALNOŚCI
  • Informujemy, że zgodnie z komunikatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu Laureaci i Finaliści Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty, są zwolnieni z egzaminu maturalnego z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w 2011 (PDF) oraz 2012 roku (PDF).
  • Drodzy Laureaci, Stowarzyszenie Naukowe "Collegium Invisibile" realizuje projekt pt. "Wioska olimpijska" adresowany do laureatów humanistycznych Olimpiad przedmiotowych. O szczegółach projektu można przeczytać na stronie www.wioskaolimpijska.ci.edu.pl.
  • Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczość realizuje Program Stypendiów Pomostowych, który jest m.in. skierowany do uczestników zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę www.stypendia-pomostowe.pl.
  • Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej informuje, że Laureaci i Finaliści Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty, zgodnie z uchwałami senatów uczelni wyższych, są uprawnieni do otrzymania indeksów na uczelnie wyższe.
Lista indeksów (PDF)
Lista indeksów została sporządzona w oparciu o pisemne informacje przesłane przez senaty uczelni wyższych na adres Komitetu Głównego Olimpiady. Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż nie można wykluczyć sytuacji, w której senat uczelni podjął decyzję o przyjęciu Laureatów czy Finalistów OWoUE bez postępowania rekrutacyjnego i nie poinformował o tym Komitetu Głównego. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad rekrutacji olimpijczyków na poszczególnych stronach internetowych uczelni wyższych.
  • W związku z wejściem w życie Traktatu z Lizbony zwracamy uwagę, aby przygotowania do eliminacji okręgowych oraz centralnych odbywały się z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego. Życzymy sukcesów w przygotowaniach!
  • Z przyjemnością informujemy, że patronat honorowy nad VIII eycją Olimpiady objął Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek. W swoim liście Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prosi o przekazanie wszystkim jej uczestnikom wielu sukcesów, co niniejszym czynimy Uśmiech
  • Od pewnego czasu napływały do nas informacje o pokrywaniu się terminów olimpiad przedmiotowych z Olimpiadą Wiedzy o Unii Europejskiej. W związku z powyższym, po konsultacjach z Ministerstwem Edukacji Narodowej, zdecydowaliśmy o zmianie terminarza Olimpiady. Zawody okręgowe zostaną przeprowadzone 16 stycznia 2010 r. Eliminacje centralne zaś odbędą się w dniach 20-21 marca 2010 r.
  • Zawody szkolne Olimpiady odbyły się 16 października 2009 r. o godz. 9.00 w szkołach ponadgimnazjalnych. Wszystkim, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu eliminacji składamy gratulacje Uśmiech W archiwum Olimpiady został już zamieszczony test szkolny.


W zawodach szkolnych VIII edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej udział wzięło 5 851 uczniów z 791 szkół, zaś w zawodach okręgowych - 716 uczniów z 384 szkół. Gratulujemy wszystkim uczniom zakwalifikowanym do zawodów centralnych oraz ich opiekunom. Wszytkim, którym nie udało sie przejść go kolejnego etapu eliminacji, życzymy zaś powodzenia w przygotowaniach do następnej edycji Olimpiady.