| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
1998-2000

Spotkania i konferencje jakie miały miejsce
w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
na Wydziale Nauk Politycznych
w latach 1998 - 2000

Data

Wydarzenie

Temat

22-30.06.1998 r.

PIERWSZA MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA LETNIA
Dr Brian Ardy, Thames Valley University, Londyn, Wielka Brytania:
Profesor Jan Ciechanowski, Thames Valley University, Londyn, wielka Brytania:
Dr Margaret Gold, Thames Valley University, Londyn, Wielka Brytania:
Profesor Jackie Gower, Thames Valley University, Londyn, Wielka Brytania
Profesor Jorgen Teglers, University of Copenhagen, Kopenhaga, Dania:
Dr Kristoffer Vivike, University of Copenhagen, Kopenhaga, Dania:

 

Niepewna Przyszłość: Szanse i Wyzwania dla Nowych Członków Unii Europejskiej i NATO”.
- Dotychczasowe doświadczenia w rozszerzaniu Unii Europejskiej: porównania i implikacje dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
- Stopniowa integracja gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej z rynkiem Unii Europejskiej.
- Unia gospodarcza i monetarna: postęp i perspektywa dla krajów aplikujących.
- Rozszerzenie NATO: Perspektywa Zachodu.
- Wspólna polityka zagraniczna i obronna Unii Europejskiej a implikacje wynikające z rozszerzenia Unii.
- Europejska tożsamość a granice Unii Europejskiej.
- Problem Cypru,Grecji i Turcji – potencjalne zagrożenie dla całego procesu poszerzenia Unii Europejskiej?
- Wpływ Funduszy Strukturalnych na rozwój regionów (na wybranych przykładach).
- AGENDA 2000: Propozycje reform Funduszy Strukturalnych.
- AGENDA 2000: Strategia rozszerzenia Unii Europejskiej.
- Różnice w celach i sposobie postrzegania rozszerzenia Unii Europejskiej w krajach członkowskich.
- Rozwój polityki Unii Europejskiej wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
- Polityka Unii Europejskiej w odniesieniu do ochrony środowiska: główne problemy podejmowane w debacie na temat rozszerzenia Unii.
- Instytucjonalne implikacje poszerzenia Unii Europejskiej i problemy związane z reformowaniem Unii.
- Stosunki między Unią Europejską a pozostałymi krajami europejskimi (na przykładzie Rosji, Ukrainy, Turcji).
- Państwo, naród i tożsamość narodowa w Nowej Europie: przykład Danii.
-Podwójne rozszerzenie (NATO i Unii Europejskiej) a Rosja.

 

do góry

 

Data

Wydarzenie

Temat

21-25.06.1999 r.

DRUGA MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA LETNIA
Dr Kristoffer Vivike, University of Copenhagen, Kopenhaga, Dania: Profesor Jan Ciechanowski, Thames Valley University, Londyn, Wielka Brytania:
Profesor Jackie Gower, Thames Valley University, Londyn, Wielka Brytania:
Dr Margaret Gold, Thames Valley University, Londyn, Wielka Brytania:
Dr Brian Ardy, Thames Valley University, Londyn, Wielka Brytania:

 

Niepewna Przyszłość: Więcej Szans czy Więcej Wyzwań dla Nowych Członków Unii Europejskiej i NATO?”.
- Europejska Inicjatywa Obronna – w kierunku wspólnej europejskiej obrony?
- Stosunek Niemiec do poszerzenia Unii Europejskiej – dylemat pomiędzy powiększeniem i pogłębieniem.
- Polska “Polityka Wschodnia” i “Polityka Zachodnia” w kontekście członkostwa w NATO i Unii Europejskiej.
-NATO po wojnie w Kosowie.
- W stronę instytucjonalnej równowagi? Konsekwencje rezygnacji Komisarzy Unii Europejskiej a wybory do Parlamentu Europejskiego.
- Tożsamość europejska a granice Unii Europejskiej.
- Historyczne podłoże konfliktu w Kosowie.
- Czy w stronę Europy regionów?
- Czy Wielka Brytania jest niechętna Europie?
- Czy Szczyt w Berlinie rozwiązał problemy kosztów poszerzenia Unii Europejskiej?

 

do góry

 

Data

Wydarzenie

Temat

26-30.06.2000 r.

TRZECIA MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA LETNIA
Dr Andriej Doroszenko, Parlament Ukrainy, Ukraina:
Profesor Piotr Boltuc, University of Illinois, Springfield, USA:
|Prof.dr hab. Jacek Hołówka, Uniwersytet Warszawski:
Prof. dr hab. Robert Mroziewicz, były Wiceminister Spraw Zagranicznych i były Wiceminister Obrony Narodowej:
Dr Sylwester Szafarz, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego:
Profesor Henry Teune, University of Pennsylvania, USA:
Dr Ales Ancipienka, Belarussian College, Mińsk, Białoruś:
Prof. dr hab. Edward Haliżak, Uniwersytet Warszawski:

Niepewna Przyszłość: Europa Między Transformacją a Integracją.”
- Europa Ojczyzn: za i przeciw.
- Ponadgraniczna zorganizowana przestępczość jako rezultat politycznej i gospodarczej transformacji – wyzwanie dla integracji europejskiej.
- Wspólny Europejski Dom, Europa Ojczyzn,czy Europa Regionów – który model integracji powinna wybrać Unia Europejska?
- Czy polityczna poprawność dobrze służy jako bariera przed narodowościowymi, rasowymi i religijnymi uprzedzeniami w Europie?
- Przyszłość bezpieczeństwa europejskiego po Szczycie w Helsinkach z grudnia 1999 r.
- Syndrom Dr Jekylla i Pana Hyde’a: Europejscy członkowie Zintegrowanych Europejskich Sił Zbrojnych i Sił NATO.
- Wyzwania dla nowych członków NATO i Unii Europejskiej: jak stać się wiarygodnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej?
- Więcej czy mniej niepodległości i niezależności dla krajów Środkowo-Wschodniej Europy jako rezultat transformacji politycznej i gospodarczej.
-Czy Stany Zjednoczone mają do odegrania jakąś rolę w europejskim systemie obronnym w XXI wieku?
-Rola byłych antykomunistycznych i postkomunistycznych partii i ugrupowań politycznych w procesie transformacji krajów Środkowo-Wschodniej Europy?
- Zintegrowana Europa wobec NAFTA-y i innych integrujących się regionów świata.

do góry