| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
2001-2003

Spotkania i konferencje jakie miały miejsce
w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
na Wydziale Nauk Politycznych
w latach 2001 - 2003

Data

Wydarzenie

Temat

25-27.06.2001 r.

CZWARTA MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA LETNIA
dr Piotr Boltuc
University of Illionois, USA

 

Obiecująca przyszłość: Internet a zmiany cywilizacyjne, społeczne, gospodarcze, polityczne w Polsce, Europie i na świecie na początku XXI wieku”

11.06.2001 r.

Konferencja studencka

 • Staffan Bjork – Radca ds. Ekonomicznych Ambasady Królestwa Szwecji w Polsce

 • Szymon Moldenhawer- Dyrektor Amerykańskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Polsce

 • Dr Paweł Kuczyński – socjolog

 • Zbigniew Chrzanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

 • Jan Lityński –poseł na Sejm RP z ramienia Unii Wolności

 • Bartłomiej Morzycki – przedstawiciel Unii Pracy

 • Maciej Manicki- poseł na Sejm RP z ramienia SLD, przewodniczący OPZZ

Metody aktywnej walki z bezrobociem szansą dla Polski”

 

Data

Wydarzenie

Temat

24-25.09.2002 r

Ogólnopolska Konferencja Politologów
w konferencji wzięli udział wybitni politolodzy - nauczyciele akademiccy z całej Polski

"Metodologiczne dylematy rozwoju nauk politycznych"

14-15.06.2002 r

Międzynarodowa Konferencja

 • dr Grzegorz Rydlewski-Szef Zespołu Doradców Premiera RP

 • Bronisław Komorowski- Poseł Platformy Obywatelskiej

 • Prof. Tadeusz Godlewski-Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Akademii Bydgoskiej

 • Prof. Zbigniew Leszczyński /Akademia Bydgoska/

 • mgr Mirosław Geise /Akademia Bydgoska/

 • Prof. Franciszek Gołembski /Uniwersytet Warszawski/

 • Prof. Arkadiusz Żukowski /Uniwersytet Warmińsko- Mazurski/

 • Prof. Halina Taborska

 • dr Marceli Burdelski - Uniwersytet Gdański

 • Dr Adriana Dudek - Uniwersytet Wrocławski

 • dr Józef Tymanowski /Wojskowa Akademia Techniczna/

 • Prof. Eugeniusz Ponczek /Uniwersytet Łódzki/

 • dr Marek Nadolski /WSH/

 • dr Jacek Wojnicki /WSH/

 • prof. Zenon Trejnis /WAT/

 • dr Włodzimierz Fehler /WAT/

 • ass. prof. Michał Zacharias /Akademia Bydgoska/

 • mgr Maria Szatlach /Akademia Bydgoska/

 • dr Aleksandra Ciżmowska /Akademia Bydgoska/

 • mgr Leszek Graniszewski /WSH/

 • Prof. Eugeniusz Zieliński /WSH/

 • Prof. Grażyna Ulicka /Uniwersytet Warszawski/

 • Prof. Adam Koseski /WSH/

 • dr Jacek Zieliński /Uniwersytet W-wski/

 • Prof. Teodor Filipiak/ Uniwersytet W-wski/

 • Dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz /Uniwersytet W-wski/

 • Dr Jan Wojciechowski /Uniwersytet Jagilloński

 • /Dr Maria Urban /Uniwersytet W-wski/

 • Prof. Jan Outly /Plackỳ University, Republika Czeska/

 • JE Zoran Novaković- Ambasador Federalnej Republiki Jugosławii w RP

 • Evgeny Baranowskiy- Radca Ambasady Federacji Rosyjskiej w RP

 • Leonid Biełołusow - I Sekretarz Ambasady Ukrainy w RP

 • Taip Sulko - I Sekretarz Ambasady Albanii w RP

 • Justinas Backunas - II Sekretarz Ambasady Republiki Łotewskiej w RP

 • Prof. Gabriela Gregušová- Slovak Academy of Science

 • Prof. Vladimir Jurevich Pay-Gorskiy - International University –Kaliningrad

 • Prof. Luka Brkić /Chorwacja/ Doctorant Michal Tariśka /Comenius University w Bratysławie - Słowacja/

"Transformacja systemowa Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej"

26.02.2002 r.

Konferencja
Organizatorzy – Fundacja Instytutu Lecha Wałęsy w porozumieniu z KIE oraz Wydział Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej z udziałem studenckich organizacji europejskich

Problem ochrony tożsamości narodowej Polaków w perspektywie integracji z UE”

 

do góry

 

Data

Wydarzenie

Temat

23-24.01.2003 r.

Konferencja
wyjazd 5 studentów do Kaliningradu (III r. stacj.)
1.Jakub Klimczak
2.Katarzyna Kowalczyk
3.Wojciech Olejniczak
4.Monika Rzemek
5.Kamila Zmaro
6. mgr Natalia Filipowicz

"Jak wypracować nowy model partnerstwa Rosja a UE"

13.01.2003 r.

Konferencja naukowa
Panele:

 • Dr K. Ostrowski-“Strategie UE w zakresie edukacjii kształcenia europejskiego”

 • Prof. K. A. Wojtaszczyk-“UE do której zmierzamy-jaka jest i jaka będzie”

 • Dr M.Bonikowska-“Społeczno-ekonomiczne i polityczne następstwa traktatu akcesyjnego dla Polski”

 • Prof. E. Zieliński- “Ustrojowe problemy referendum akcesyjnego”

 • Magdalena Mazińska-“Konsekwencje członkostwa Polski w UE dla polskiego systemu oświatowego

 • Dr E. Sękowska-Grodzicka- “Perspektywy samorządu terytorialnego w świetle członkostwa państwa w UE”

" Polska i UE przed referendum akcesyjnym"

do góry