| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
2004-2005

Spotkania i konferencje jakie miały miejsce
w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
na Wydziale Nauk Politycznych
w latach 2004 - 2005

Data

Wydarzenie

Temat

19. 12.2005 r.

Konferencja zorganizowana we współpracy z MSZ, Zespół ds. Polskiej Prezydencji w Task Force
Gośćmi byli:

 • JE David Peleg Ambasador Izraela w RP -Agnieszka Magdziak-Miszewska /Kancelaria Prezesa Rady Ministrów/

 • Prof. Daria Nałęcz/ Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych/

 • Prof. dr hab. Feliks Tych/Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego/

 • Wojciech Dębski/ Burmistrz Pułtuska/

 • Prof. dr hab. Roman

Marcinkowski /Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie/

Referaty wygłosili:

 • Dr Hanna Węgrzynek i Edyta Kurek /Żydowski Instytut Historyczny

 • Wiesława Młynarczyk i dr Andrzej Żbikowski / Instytut Pamięci Narodowej/

 • Robert Kuwałek /Muzeum-Miejsce Pamięci w Bełżcu/

 • Dr hab. Barbara Engelking-Boni /PAN/

 • Stefania Wilkiel - /MEiN/

 • Alicja Białecka /Państwowe Muzeum w Oświęcimiu/

 • Dr Jolanta Żyndul /Kierownik Centrum im. M. Anielewicza –UW/

 • Dr Piotr Trojański /Akademia Pedagogiczna im.KEN w Krakowie/

 • Robert Szuchta/ LO im. Stanisława Witkiewicza w Warszawie/

Nauczanie o Holokauście”

28.11.2005 r.

Zorganizowana we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim

Europejska Debata Publiczna- bliżej Unii Europejskiej”

8.10.2005 r.

Konferencja

Z udziałem panelistów:

 • Mariusz Wołos /Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika/

 • Michał Klimecki /Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika/

 • Tomasz Kośmider /Akademia Obrony Narodowej/

 • Henryk Bułhak /Biblioteka Narodowa/

 • Piotr Stawecki /em.prof.WIH/

 • Andrzej Aksamitowski /Akademia Obrony Narodowej/

 • Marek Jabłonowski /WSH/

 • Waldemar Rezmer /Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika/

 • Janusz Zuziak /Wojskowe Biuro Badań Historycznych/

Ministrowie Spraw Wojskowych 1919-1944. Z badań nad polityką wojskową Polski”

24-26.06.2005 r.

Międzynarodowa Konferencja z udziałem gości zagranicznych:

 • Ambasador Robert Gosende /SUNY,USA/

 • Dava Sobel- pisarka z USA

 • Diana Ackerman- pisarka z USA

gości z kraju:

 • prof. dr hab. Andrzej Mania /Uniwersytet Jagielloński/

 • prof. dr hab. Irmina Wawrzynek /UMCS/

 • prof. dr hab. Halina Parafianowicz /Uniwersytet w Białymstoku/

 • prof. dr hab. Krzysztof Michałek /WSH/

 • doktoranci z Uniwersytetu w Białymstoku, PAN-u, Uniwersytetu Jagiellońskiego, UMCS, Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

II Forum studiów zaawansowanych nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego

19. 05 2005 r.

Ogólnopolska konferencja

W ramach konferencji odbyły się 3 panele w których wystąpili:

Polityczno-prawne aspekty Traktatu Konstytucyjnego”

 • dr Włodzimierz Fehler (moderator)

 • prof. dr hab. K. A. Wojtaszczyk/WSH/

 • prof. dr hab. Wojciech Łukowski /SWPS/

 • dr Tomasz Żukowski/UW/

Polskie partie polityczne wobec postanowień i ratyfikacji TKE”

 • red. Janusz Pichlak- moderator

 • Józef Cepil i Zygmunt Królak /Samoobrona RP/

 • Andrzej Markowiak /PO/

 • Tomasz Nałęcz /SDPL/

 • Marek Pol /UP/

 • Paweł Poncyliusz /PiS/

 • Robert Smoleń /SLD/

 • Wojciech Wierzejski /LPR/

„Społeczeństwo polskie a problem przyjęcia przez Polskę TKE”

 • prof. dr hab. Wojciech Łukowski- moderator

 • Michał Kotnarowski i Ewa Piechór /PBS/

 • Marcin Palade /PGB/

 • Beata Roguska /CBOS/

Społeczeństwo polskie wobec ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy”

25.04.2005 r.

Ogólnopolska Konferencja

Czy było warto?- bilans efektów pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej

19-20.03.2005 r.

III Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej pod patronatem –Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jacka Saryusza - Wolskiego
Z młodzieżą spotkali się między innymi:
dr Jan Olbrycht-Poseł Parlamentu Europejskiego
Jan Truszczyński- Sekretarz Stanu w MSZ

Finał ogólnopolskiej olimpiady dla uczniów szkół średnich na temat „Polska w Unii Europejskiej”

17.01.2005 r.

Konferencja
z udziałem: Juliusz Bobinger - Minister Pełnomocny Ambasady RFN Redaktor Tomas Urban (Suddeutsche Zeitung)
W trakcie konferencji zorganizowany został konkurs Wiedzy o stosunkach polsko-niemieckich dla uczniów szkół średnich z województwa mazowieckiego

Dzień
Polsko-Niemiecki”

 

 

do góry

 

 

Data

Wydarzenie

Temat

25.06.2004 r.

I FORUM ZAAWANSOWANYCH STUDIÓW NAD STANAMI ZJEDNOCZONYMI im. PROFESORA ANDRZEJA BARTNICKIEGO

 • mgr Anna Stocka - Uniwersytet w Białymstoku

 • mgr Marcin Fatalski - Uniwersytet Jagielloński

 • mgr Karolina Kocyłowska - Instytut Zachodni w Poznaniu

 • mgr Kinga Graffa - Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku

 • mgr Anna Kaganiec - Uniwersytet Jagielloński

 • mgr Kinga Guzik - Uniwersytet Jagielloński

 • mgr Łukasz Niewiński - Uniwersytet w Białymstoku

 • mgr Sylwia Kuźma - Uniwersytet w Białymstoku

 • mgr Aldona Węglarz - Uniwersytet w Białymstoku

 • mgr Renata Nowaczewska - Uniwersytet Szczeciński

 • mgr Krzysztof Flis - Uniwersytet w Białymstoku

 • mgr Halina Bieluk - Uniwersytet w Białymstoku

 • mgr Łukasz Kamieński - Uniwersytet Jagielloński

 • mgr Wojciech Michnik - Uniwersytet Jagielloński

część I

Warsztaty (dyskusja nad założeniami prac doktorskich)

część II

Warsztaty (dyskusja nad założeniami prac doktorskich)

Sesja referatowa

część I
Misja Stanów Zjednoczonych na przestrzeni dziejów

część II
Misja Stanów Zjednoczonych na przestrzeni dziejów

Zamknięcie forum

24.05.2004 r.

Ogólnopolska Konferencja

 • dr Sławomir Łodziński - Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

 • Marek Okólski - Katedra Demografii Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwesytetu Warszawskiego

 • ks. dr hab. Piotr Mazurkiewicz - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • dr Sławomir Józefowicz - Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

"Migracje - tożsamość kulturowa - integracja"

21.04.2004 r.

Konferencja w Pałacu Prezydenckim

"Silna Polska w Silnej Europie"

12.01.2004 r.

Ogólnopolska Konferencja

 • prof. Franciszek Głołębski (UW) - moderator

 • prof. Kazimierz Łastawski (Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP)

 • Ks. Prof. Helmut Juros (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

 • dr Marek Nadolski (WSH)

 • Jan Gagacki (Radca Szefa Kancelari Prezesa Rady Ministrów)

 • Prof. Tadeusz Mołdawa (UW) – moderator

 • dr hab. Grzegorz Rydlewski (Szef Zespołu Doradców Prezesa Rady Ministrów)

 • Rafał Pelc (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich)

 • Janusz Drachal (Naczelny Sąd Administracyjny)

 • dr hab. Zenon Trejnis (WSH) – moderator

 • dr Benon Gaziński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 • dr Piotr Kobza (Departament Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów)

 • dr Izabela Malinowska (UW) – moderator

 • prof. Marian Grzybowski (Trybunał Konstytucyjny)

Ustrojowo- polityczny wymiar Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej”

Panele

 • Przyszłość procesu integracji europejskiej - spór o wartości i idee”

 • Polska racja stanu w procesie jednoczenia Europy”

 • Problem wartości w preambule Traktatu Konstytucyjnego”

 • Uniwersalizm chrześcijański a idea integracji europejskiej”

 • Zawartość preambuły Traktatu Konstytucyjnego a problem wartości cywilizacyjnych Europy”

 • Implikacje Traktatu Konstytucyjnego dla rozwiązań ustrojowo-prawnych w Polsce”

 • Wyzwania wobec polskiego systemu politycznego w warunkach członkostwa Polski w UE”

 • Ochrona praw obywatelskich w świetle Traktatu Konstytucyjnego UE”

 • Sądowa kontrola administracji w świetle standardów europejskich”

 • Przyszły kształt Unii Europejskiej a suwerenność państw członkowskich”

 • Suwerenność a integracja europejska w koncepcji Jean Monneta a dzisiejszy spór o dzisiejszy kształt UE”

 • Państwa neutralne w UE a ewolucja Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w świetle projektu Traktatu Konstytucyjnego”

 • Karta Praw Podstawowych – czy więcej praw i wolności dla obywateli UE”

 • Karta Praw Podstawowych w świetle Traktatu z Nicei i Projektu Traktatu Konstytucyjnego

 

 

do góry