Strona główna » WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY » kierunek: administracja » Kurs Ochrona informacji niejawnych i ochrona danych osobowych
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
KURS OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wymagane dokumenty rekrutacyjne na kurs:                                                                                      

1. kwestionariusz osobowy - druk na stronie Wydziału Administracji                      

2. dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego  (świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoł średniej)                                                                                               

3. dowód osobisty oraz czytelna kserokopia                                                                                        

4. dowód wniesienia opłaty za kurs (500 zł). 

Kurs odbywać się będzie w systemie dwudniowych zajęć w weekendy (sobota i niedziela).          

Czas kursu: 18 godzin lekcyjnych:

Sobota: 08.30-13.30 i 14.00-18.00                                                                                                    

Niedziela: 08.30-11.45 i 12.15-14.45

Adresaci

     Adresatami kursu są pracownicy administracji publicznej oraz osoby zamierzające pracować w obszarze gdzie występują informacje prawnie chronione.

     Kurs ma za zadanie w sposób praktyczny wprowadzić uczestników w tematykę ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych z punktu widzenia pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych oraz administratora bezpieczeństwa informacji. Celem jest przekazanie wiedzy, która pozwoli w sposób efektywny realizować na co dzień zagadnienia prawne jak i informatyczne związane z ochroną informacji niejawnych i ochroną danych osobowych.

Prowadzący: wysokiej klasy specjaliści - praktycy z zakresu informacji niejawnych i ochrony danych osobowych.

Metoda

     Kurs będzie prowadzony w grupach i oparty na prezentacjach multimedialnych wzbogaconych studium przypadku. Prowadzony będzie przez osoby mające doświadczenie i praktykę, a skierowany do osób o zróżnicowanym poziomie znajomości tematu. Uwzględnia nie tylko aktualny stan prawny, ale najważniejsze planowane zmiany w obszarze ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych na poziomie krajowym jak i europejskim. Uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego rozwiązania nurtujących problemów, zadawania pytań, rozwiania wątpliwości. W trakcie kursu przedstawione zostaną zarówno zagadnienia ściśle prawne, jak i informatyczne. Uczestnicy kursu będą mieli możliwość indywidualnych konsultacji.

Program kursu

I. Ochrona informacji niejawnych (m.in.: rodzaje klauzul tajności informacji niejawnych; ankieta bezpieczeństwa; postępowanie sprawdzające; ochrona informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych; aspekty techniczne bezpieczeństwa teleinformatycznego; środki ochrony teleinformatycznej, fizycznej, elektromagnetycznej, kryptograficznej i organizacyjnej; obowiązki administratora systemu i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego; odpowiedzialność karna).

II. Ochrona danych osobowych (m.in.: pojęcie i zakres danych osobowych; pozycja i uprawnienia GIODO, pozycja Administratora Bezpieczeństwa Informacji w organizacji po 01 stycznia 2015 r.; zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji; stosowanie instytucji przewidzianych ustawą o ochronie danych osobowych; ocena legalności przetwarzania danych osobowych petentów i pracowników; powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym; udostępnianie danych osobowych; przekazywanie danych osobowych w ramach Unii Europejskiej i do państw trzecich; odpowiedzialność karna).