| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
2014

 

 


 


ŚWIĘTO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WYSZKOWIE - DEBATA 23 MAJA 2014 R.

„Szanse i bariery rozwoju samorządności w Polsce po 1989 roku” - tak zatytułowana była debata samorządowa, która pod patronatem Wojewody Mazowieckiego odbyła się 23 maja w Wyszkowskim Ośrodku Kultury Hutnik. Okazją do spotkania w Wyszkowie samorządowców, polityków, urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych było Święto Samorządu Terytorialnego. Organizatorem debaty był Burmistrz Wyszkowa, w współpracy i pod opieką naukową Wydziału nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku.

Debata odbywała się w czterech panelach dyskusyjnych. O czynnikach determinujących rozwój regionów i wpływie samorządów na ten rozwój dyskutowali: Olgierd Dziekoński, minister w Kancelarii Prezydenta RP, burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, dyrektor biura Związku Miast Polskich – Andrzej Porawski, europoseł Jarosław Kalinowski, Ryszard Dziadak – wiceprezes WFOŚiGW, Andrzej Tokarski – dyrektor wydziału prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Grzegorz Dudzik, reprezentujący Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Panel drugi poświęcony był gminnym politykom publicznym i o tych debatowali: dr Cezary Trutkowski z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, dr Radosław Knap ze Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku, mgr Ewa Gutowska – doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych AH w Pułtusku, poseł Bartłomiej Bodio i Adam Mróz, zastępca burmistrza Wyszkowa.

O aktywności – czy raczej braku aktywności społecznej, niskiej partycypacji i relacjach władza obywatel rozmawiali w panelu trzecim: Adam Aduszkiewicz, prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, dr Olga Napiontek, prezes Fundacji Civis Polonus, dr Anna Olech, ekspert Instytutu Spraw Publicznych, dr Grażyna Gadomska z Wydziału Nauk Politycznych AH w Pułtusku, Elżbieta Piórkowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Wyszkowie, Arkadiusz Urban z Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej i Sylwester Sokolnicki – burmistrz Serocka.

W panelu czwartym dyskusja rozszerzona została o tematykę powiatową, o której debatowali: Bogdan Pągowski, starosta wyszkowski, dr Józef Strzelecki ze Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku, poseł Henryk Kowalczyk, wójt Długosiodła Stanisław Jastrzębski i dr Andrzej Kwiatkowski.

 


Europejskie Święto w Wyszkowie

Różnorodność państw Unii Europejskiej zaprezentowali uczniowie wyszkowskich gimnazjów podczas Święta Europy, które odbyło się 9 maja w Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie. Z ciekawych prelekcji młodzież dowiedziała się o korzyściach i zmianach, jakie nastąpiły w Polsce w związku z jej członkostwem w Unii.  Impreza odbywała się z okazji dziesiątej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, pod honorowym patronatem Wojewody Mazowieckiego, Jacka Kozłowskiego. Gościem specjalnym był ambasador Malty w Polsce, Pierre Clive Agius.

Święto Europy w Wyszkowie organizowane było przez Gminę Wyszków we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. W europejskiej zabawie udział wzięły wszystkie wyszkowskie gimnazja, których trzyosobowe zespoły wcieliły się w role delegacji unijnych państw, prezentując ich kulturę, tradycję, ciekawostki.

W uroczystym otwarciu święta Europy udział wzięli: ambasador Pierre Clive Agius, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, dziekan Wydziału Nauk Politycznych AH w Pułtusku prof. Zbigniew Leszczyński, europoseł Jarosław Kalinowski, a także dr Krzysztof Garczewski , prodziekan Wydziału Nauk Politycznych, który mówił uczniom o tym, w jakim kierunku rozwijać się będzie Unia Europejska.


24.03.2014 r. studenci specjalności bezpieczeństwo portów lotniczych wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem firmy Airbus Military EADS PZL Warszawa -Okęcie. Działalność firmy obejmuje produkcję elementów składowych samolotów oraz wykonanie remontów i modernizacji samolotów. Studenci mieli możliwość obejrzenia samolotu od środka, jak również zostali zapoznani z poszczególnymi etapami powstawania statku powietrznego.