| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
2012

W dniach 6-7 grudnia 2012 r. odbyła się konferencja organizowana przez Wydział Nauk Politycznych nt. 

WPŁYW KRYZYSU GOSPODARCZEGO

NA SYSTEM SPOŁECZNY I ŻYCIE POLITYCZNE

WSPÓŁCZESNEJ POLSKI


 

2 kwietnia 2012 r. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
oraz Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
zawarły porozumienie o współpracy
w obszarze edukacyjnym i naukowo-badawczym.


W dniach 8-9 marca 2012 r.
w Akademii
Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
w Pułtusku
odbyła się zorganizowana przez Wydział Nauk Politycznych AH
międzynarodowa konferencja naukowa
nt.:

„Pozamilitarne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski
na przełomie XX i XXI wieku".

Referaty otwierające dyskusję wygłosili: 

- prof. dr hab. Marek Belka - Zagrożenia wynikające z międzynarodowego ruchu kapitału,
- prof. dr hab. Piotr Sienkiewicz – Zagrożenia w cyberprzestrzeni,
- dr hab. Leszek Moczulski – Zmiany zasobu energii społecznej jako element destabilizacji,
- dr hab. Tomasz Nałęcz – Jakość debaty politycznej w Polsce,
- dr Andrzej Malinowski – Zagrożenia widziane oczami biznesu,
a ponadto goście z Niemiec i Rosji:
- prof. dr hab. Brunon Bartz – Cele i realizacja polityki bezpieczeństwa w Niemczech,
- prof. Michaił Nikołajewicz Suprun – Regionalne aspekty polskiej polityki  bezpieczeństwa.