| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
2011

Dnia 6.12.2011 r. odbyła się wizyta studentów Wydziału Nauk Politycznych  w Najwyższej Izbie Kontroli. NIK był reprezentowany przez Wiceprezesa Izby dr Marka Cichosza i radcę Prezesa NIK Alinę Hussein.


22 listopada 2011 r. w budynku Wydziału Nauk Politycznych AH przy ul. Spacerowej 7 w Pułtusku
odbyło się spotkanie z J. E. Panem Iuriem Bodrugiem,
Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Mołdowy w RP.
Tematem dyskusji była współpraca międzynarodowa państw Europy Środkowo-Wschodniej.


7-8.11.2011 - 20 lat postkomunistycznej transformacji w porównawczej perspektywie. Osiągnięcia, problemy, zagrożenia.

 

 


Dnia 23.10.2011 r.odbył się wykład, który poprowadził dr Jarosław Cymerski nt. Działania Biura Ochrony Rządu wobec zagrożeń bezpieczeństwa VIP-ów w XXI wieku.


W lipcu 2011 r. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora podpisała porozumienie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej w sprawie wzajemnej współpracy w obszarze edukacyjnym i naukowo-badawczym.

Jedną z pierwszych wspólnych inicjatyw jest rozszerzenie oferty Wydziału Nauk Politycznych o dwie specjalności:

Absolwenci tych specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w służbach i instytucjach obsługujących porty lotnicze,  w tym szczególnie w  komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektów i pasażerów – zarówno po stronie Straży Granicznej jak i zarządców lotnisk pełniących jej obowiązki.

Dnia 22.05.2012 r. w ramach współpracy Uczelni z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, nasi studenci (ze specjalości bezpieczeństwo portów lotniczych na studiach I stopnia oraz polityka transportowa UE na studiach II stopnia) podczas wizyty studyjnej mieli okazję poznać podstawy pracy kontrolerów lotów i pracowników PAŻP.  Uczestniczyli  w pokazowym szkoleniu dla kontrolerów lotów i zobaczyli jak wygląda egzamin w tzw. beczce - symulatorze, wieży kontroli lotów 360*. Studenci również mieli możliwość zapoznania się z "prowadzeniem" i koordynacją ruchu w przestrzeni lotniczej kraju, włącznie z kontrolą startu samolotu F-16 z lotniska wojskowego w Krzesinach.   

Takie doświadczenia otwierają nowe perspektywy przed osobami, które planują pracę w obszarze transportu lotniczego.