| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
INTERLINIA - PISMO STUDENTÓW

 

Redaktor naczelny:
Tomasz Wota

Zespół redakcyjny:
Elżbieta Dzierżanowska, Robert Dzięgielewski, Olga Konstantinowa, Kamila Kozon, Marta Michalska, Julija Miszyna, Dominik Młynarski, Joanna Ogonowska, Ewa Trojańczyk, Tomasz Wota, Julita Zawadzka.

Korekta:
Agnieszka Kruszyńska, Dominik Młynarski, Dorota Plucińska, Tomasz Wota

Konsultacja:
Agnieszka Kruszyńska, Dorota Plucińska

Opracowanie graficzne i skład:
Marcin Czech

 

Wydawca:
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
06-100 Pułtusk, ul. Daszyńskiego 17
www.ah.edu.pl

e-mail: interlinia.ah@gmail.com

ISSN 1730-3729