Strona główna » Rekrutacja » Warunki/regulaminy przyjęć
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
WARUNKI/REGULAMINY PRZYJĘĆ

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne.
Studia stacjonarne: zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia niestacjonarne: zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i w niedziele.

Studia pierwszego stopnia trwają sześć semestrów, studia drugiego stopnia - cztery semestry, jednolite studia magisterskie - dziesięć semestrów.

  • Wstęp na studia jest wolny. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.
  • Kandydat na studia pierwszego stopnia składa dokumenty na kierunek studiów. Specjalność realizowana jest od drugiego roku studiów. Uruchomienie specjalności jest zależne od liczby kandydatów.
  • Kandydat na studia drugiego stopnia wybiera specjalność w chwili składania dokumentów. Uruchomienie specjalności jest zależne od liczby kandydatów.
  • Jednolite studia magisterskie realizowane są na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą podjąć studia drugiego stopnia na dowolnie wybranej specjalności*.

* nie dotyczy specjalności nauczycielskich.

Osoby, które ukończyły studia, na których było realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela zgodne ze standardami kształcenia określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r., z uwzględnieniem kwalifikacji nauczycielskich wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” w zakresie przygotowującym nauczycieli przedszkola i  klas I-III szkoły podstawowej, a będą chciały podjąć dalsze kształcenie w tym zakresie w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, będą mogły ubiegać się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” (student będzie mógł ubiegać się o przeniesienie części osiągnięć). >>> podanie o przeniesienie części osiagnięć

Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa statut Akademii.