Strona główna » Rekrutacja » Warunki/regulaminy przyjęć
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
   ▪ JM Rektor AH odznaczony "Złotym Medalem z Diamentem" »
 
WARUNKI/REGULAMINY PRZYJĘĆ

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne.
Studia stacjonarne: zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia niestacjonarne: zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i w niedziele.

Studia pierwszego stopnia trwają sześć semestrów, studia drugiego stopnia - cztery semestry.

  • Wstęp na studia jest wolny. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.
  • Kandydat na studia pierwszego stopnia składa dokumenty na kierunek studiów. Specjalność realizowana jest od drugiego roku studiów. Uruchomienie specjalności jest zależne od liczby kandydatów.
  • Kandydat na studia drugiego stopnia wybiera specjalność w chwili składania dokumentów. Uruchomienie specjalności jest zależne od liczby kandydatów.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą podjąć studia drugiego stopnia na dowolnie wybranej specjalności*.

* nie dotyczy specjalności nauczycielskich.


Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut Akademii.