Strona główna » Biblioteka Główna » Zbiory biblioteczne
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
ZBIORY BIBLIOTECZNE

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora gromadzi książki, czasopisma i zbiory specjalne.
Oprócz wydawnictw na tradycyjnych nośnikach posiada również  „książki” elektroniczne.
Księgozbiór Biblioteki liczy 150 tys. woluminów i jednostek bibliotecznych.
Profil gromadzonego księgozbioru jest zgodny z potrzebami nauki i dydaktyki Uczelni.
Obok wydawnictw krajowych, w zbiorach znajdują się również publikacje obcojęzyczne (głównie w jęz. angielskim, francuskim, niemieckim
i rosyjskim).

Księgozbiór udostępniany jest czytelnikom poprzez wypożyczenia na zewnątrz oraz prezencyjnie w Czytelni.
Nowe nabytki są na bieżąco rejestrowane w katalogu komputerowym.
Katalog książek Biblioteki dostępny jest poprzez komputery w sieci uczelnianej oraz stronę internetową.